#StopTheBully

Sdr Ramkarpal, Steven Sim, & sdri Kasthuri minta Kerajaan Pusat perkasakan undang-undang berkaitan buli.

Ramkarpal memaklumkan bahawa pihaknya bersama-sama sdr Rayer telah menubuhkan satu pasukan perundangan dalam membantu kes mangsa-mangsa buli.

Steven menuntut Kerajaan Pusat untuk mengemukakan Rang Undang-undang berkenaan kes buli pada sidang parlimen akan datang.

By | 2017-07-14T12:23:45+00:00 May 7th, 2017|Media Statements|Comments Off on #StopTheBully

About the Author: